Baldosas marellas

Non, nun era esto. Ben sei que condo Tom Wolfe ou Truman Capote falaban de convertir a realidá en materia de creación nun se referían á súa espectacularización valleira. Col…Continue Reading →