Baldosas marellas

Non, nun era esto. Ben sei que condo Tom Wolfe ou Truman Capote falaban de convertir a realidá en materia…

0