Non, nun era esto. Ben sei que condo Tom Wolfe ou Truman Capote falaban de convertir a realidá en materia de creación nun se referían á súa espectacularización valleira. Col novo periodismo, cua non ficción, nun tentaban de poñer un espeyo frente a os pedazos más insinificantes da vida, sinón daqué ben distinto: atrapazar as realidades que, esqueicidas na solombra dos días, podían tresformarse, cua lluz axeitada, na revelación fonda de lo que somos. En In cold blood, por exemplo, nun dá más qu’en verdá os Clutter fosen ou non asesinaos en River Valley, Kansas, nel 1959. Al cabo, al ller el obra sentimos el auténtico rixo da esistencia humana por a complexidá y a riqueza del mundo que constrúi el autor.
Peró esto que nos ten embelgaos d’un tempo pr’acó é outra cousa. Condo ún abre hoi a ventá dos medios, atopa un paisaxe anodino, invadido d’un empirismo de serie que nada ten que ver col xogo sublime da ficción: xente enseñando a rincueira da casa unde mexa mirando pral mar, a degustación del hamburguesa más grande del mundo, el paseo nocturno del can del ministro (el da súa propiedá) ou el embargo d’un deportivo qu’acaba con dúas muyeres nel tarrén coyéndose das gadeyas. Hai úa sobredosis d’efectismo insípido que lo anubra todo: dende a rede hasta a poesía, dende os informativos hasta el cine.

Satisfacción epidérmica. ¿Únde queda a verdadeira vida?, ¿qué nos deixa esta enchentuada de realidá?: ¿democratización da cultura?, ¿superación d’eufemismos y represióis, llibertá?, ¿el fin necesario dos veyos héroes da modernidá? Pode, peró el ser humano é un alma fraque, un suxeto inacabao, en continua construcción, que necesita tamén mirarse dentro del peleyo.
Urxe, más que nunca, que retone el auténtica ficción. Lleva con nosoutros dende ben cedo: un día demos en simular qu’un plátano era un teléfono, qu’úa caxa era un coche, y, al pouco, descubrimos que podíamos cruzar os Estaos Unidos de costa a costa como un beatnik, saboriar un mate cua Maga en París, sobrevivir al horror d’un bombardeo alemán nel 37, beilar úa tarantela napolitana hasta cayer mayaos, sentir a soledá d’un gran coleóptero debaxo dos mobles del cuarto ou amar a Suzanne entre té y naranxas na súa casa del río. Gracias á ficción, enguano feita ciñiscos, sabemos qu’al pé del autovía da realidá ta aguardándonos, sempre que quíramos, el camín rellumante de baldosas marellas.

Categories: Columnes